ВИТРАТИ СТРАХОВИКА

це: • виплати страхових сум і страхових відшкодувань; • відрахування у централізовані страхові резервні фонди; • відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства; • витрати на проведення страхування; інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг. "Про страхування", Стаття 31

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВКЛАД →← ВИРОБНИК РЕКЛАМИ

T: 0.06422213 M: 3 D: 3