ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених законодавством. "Про виконавче провадження", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО

T: 0.080501906 M: 3 D: 3