ВИДИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді: • іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України; • валюти України - у разі реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи); • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; • акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; • прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; • інших цінностей відповідно до законодавства України. "Про режим іноземного інвестування", Стаття 2

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВИДИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ →← ВИДАВНИЧА СПРАВА

T: 0.074327486 M: 3 D: 3