ВЕКСЕЛЬ

цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику В. (векселедержателю). Випускаються два види В.: простий і переказний. "Про цінні папери і фондову біржу", Стаття 21

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВЕТЕРИНАРНОСАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА →← ВВІЗНА ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

T: 0.099154401 M: 3 D: 3