ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ

співвідношення вимог і зобов'язань банку в іноземній валюті. В разі їх рівності В. п. вважається закритою, при нерівності - відкритою. В. п. є короткою, якщо обсяг зобов'язань із проданої валюти перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог із купленої валюти перевищує обсяг зобов'язань. "Про Національний банк України", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВАЛЮТНИЙ ДЕРИВАТИВ →← ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

T: 0.127355263 M: 3 D: 3