ВАЛОВИЙ ДОХІД СТРАХОВИКА

Визначається як сума доходу від страхової діяльності, прибутку від проведення страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та іншої реалізації, зменшених на виплати страхових сум та страхового відшкодування, відрахування у централізовані страхові резервні фонди та у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій. "Про страхування", Стаття 31

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ →← ВАЛОВИЙ ДОХІД ВІД СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T: 0.103260763 M: 3 D: 3