ІНІЦІАТОРИ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

підприємства, наукові та проектні установи, банки, інші установи та організації всіх форм власності, які мають на меті отримання прибутку і відповідно до цього Закону, Цивільного кодексу України та інших актів законодавства уклали Генеральну угоду про сумісну діяльність із виробництва кінцевої продукції ПФГ. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ІНВЕСТИЦІЯ →← ІМПОРТЕР

T: 0.059778846 M: 3 D: 3