ВІЛЬНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА

частка власних коштів страховика, що резервується з метою додаткового забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності. "Про страхування", Стаття 29

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

T: 0.025464922 M: 1 D: 1