ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ

господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їхніх якісних або кількісних характеристик. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ →← ВІДОМЧА МЕРЕЖА ЗВ'ЯЗКУ

T: 0.090413907 M: 3 D: 3