БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. "Про бюджетну систему України", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ →← БЮДЖЕТ

T: 0.100601275 M: 3 D: 3