БЕЗСТРОКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

цінні папери, які не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення більш як 10 років з моменту їх емісії (випуску) або згідно з умовами емісії передбачають право емітента приймати одноособове рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів, незалежно від загального строку дії таких цінних паперів. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 7

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ →← БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

T: 0.093206914 M: 3 D: 3