БЕЗСТРОКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

цінні папери, які не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення більш як 10 років з моменту їх емісії (випуску) або згідно з умовами емісії передбачають право емітента приймати одноособове рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів, незалежно від загального строку дії таких цінних паперів. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 7

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

T: 0.035070571 M: 1 D: 1