БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

це: • сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), чи без укладення таких угод; • сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; • сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності; • кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

БЕЗСТРОКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ →← БЕЗОПЛАТНО НАДАНІ ТОВАРИ \(РОБОТИ, ПОСЛУГИ\)

T: 0.091600843 M: 3 D: 3