БЕЗОПЛАТНО НАДАНІ ТОВАРИ \(РОБОТИ, ПОСЛУГИ\)

це: • товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, чи без укладення таких угод; • роботи й послуги, що надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості; • товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарському обороті. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА →← БЕЗНАДІЙНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

T: 0.081815675 M: 3 D: 3