ЦІННІ ПАПЕРИ

грошові документи, що засвідчують право володіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і здебільшого передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам. "Про цінні папери і фондову біржу", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ЧЛЕН КООПЕРАТИВУ →← ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

T: 0.098225093 M: 3 D: 3