ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов'язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю. Ф. л. (о.) є різновидом фінансового кредиту. Витрати орендодавця на купівлю об'єктів Ф. л. (о.) не включаються до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. Основні фонди, передані у Ф. л. (о.), включаються до складу основних фондів орендаря. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ФІНАНСОВОКРЕДИТНА УСТАНОВА →← ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

T: 0.083674749 M: 3 D: 3