ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

договір лізингу, внаслідок укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору Ф. л. повинна включати не менше 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору Ф. л. об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю. "Про лізинг", Стаття 4

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\) →← ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ

T: 0.096054623 M: 3 D: 3