ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ →← ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЯ

T: 0.056838648 M: 4 D: 3