БАРТЕР

бартер (товарний обмін) господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, внаслідок яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

БЕЗДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ЦІННОГО ПАПЕРУ →← БАНКРУТСТВО

T: 0.110242438 M: 3 D: 3