БАНКРУТСТВО

пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом. "Про банкрутство", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

БАРТЕР →← БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

T: 0.086894649 M: 3 D: 3