СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

СУБ'ЄКТИ БАНКРУТСТВА →← СТРАХУВАННЯ

T: 0.099998064 M: 3 D: 3