СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ

грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. С. в. не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі, коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, С. в. виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. "Про страхування", Стаття 8

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК →← СТРАХОВА СУМА

T: 0.072205797 M: 3 D: 3