АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. "Про аудиторську діяльність", Стаття 7

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

АФІНАЖ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ →← АУДИТОРСЬКА ФІРМА

T: 0.129934396 M: 3 D: 3