ПРОДАЖ ПОСЛУГ \(РОБІТ\)

будь-які операції цивільноправового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання послуг (робіт). П. п. (результатів робіт), зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової власності. "Про податок на додану вартість", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ПРОДАЖ ТОВАРІВ →← ПРОДАЖ

T: 0.102063387 M: 3 D: 3