АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. "Про аудиторську діяльність", Стаття 3

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ →← АУДИТ

T: 0.094046641 M: 3 D: 3