ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

Балансовий П. с. складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів, прибутку від інших операцій. Прибуток від страхової діяльності (крім страхування життя і медичного страхування, порядок та умови здійснення яких визначено актами чинного законодавства) обчислюється як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг. "Про страхування", Стаття 31

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ →← ПРИБУТОК ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

T: 0.088258279 M: 3 D: 3