ПОРТФЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЯ

господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на біржовому ринку (за винятком операцій із скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50% загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій). "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ПОСАДОВІ ОСОБИ →← ПОПЕРЕДНІ ІМПОРТНІ ДЕПОЗИТИ

T: 0.081474968 M: 3 D: 3