ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди. Основні фонди, передані в О. л. (о.), залишаються у складі основних фондів орендодавця. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ОПЕРАТИВНИЙ РЕЗЕРВ ЗОЛОТА →← ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ

T: 0.100544566 M: 3 D: 3