ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ

договір лізингу, за яким лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який амортизується 90% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору О.л. він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу. "Про лізинг", Стаття 4

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\) →← ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

T: 0.094271275 M: 3 D: 3