ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ОБЛІКОВА СТАВКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ →← ОБЛІГАЦІЯ

T: 0.184530269 M: 3 D: 3