ОБЛІГАЦІЯ

цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). О. усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах. "Про цінні папери і фондову біржу", Стаття 10

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА →← ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.166659201 M: 3 D: 3