АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 8

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО →← АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

T: 0.104830507 M: 3 D: 3