НЕВИРОБНИЧІ ФОНДИ

капітальні активи, що не використовуються у господарській діяльності платника податку. До них належать: • капітальні активи (або їх структурні компоненти), які підпадають під визначення групи 1 основних фондів, включаючи орендовані; • капітальні активи, які підпадають під визначення груп 2 і 3 основних фондів, які є невід'ємною частиною, розміщені або використовуються для забезпечення діяльності Н. ф., що підпадають під визначення групи 1 основних фондів або вилучені з місця ведення господарської діяльності платника податку та передані у безоплатне користування особам, які не є платниками цього податку. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 8

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

НЕЗАКОННА ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ →← НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ

T: 0.095037723 M: 3 D: 3