НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ \(СТАНДАРТ\) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ →← НАУКОВОТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

T: 0.100525695 M: 3 D: 3