КОНЦЕСІЯ

надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань зі створення (будівництва) та/або управління (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику. "Про концесії", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

КООПЕРАТИВНІ ВИПЛАТИ →← КОНЦЕСІОНЕР

T: 0.093279717 M: 3 D: 3