КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ

орган виконавчої влади чи відповідний орган місцевого самоврядування, уповноважений відповідно Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору. "Про концесії", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

КОНЦЕСІЙНІ ПЛАТЕЖІ →← КОНЦЕРНИ

T: 0.122649255 M: 3 D: 3