КОНКУРЕНЦІЯ

змагальність підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач. "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ →← КОМПЕНСАЦІЙНЕ МИТО

T: 0.111403386 M: 3 D: 3