ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД

сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ЕМІТЕНТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ЕЛЕКТРОННА ТОРГОВЕЛЬНОІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА

T: 0.140252767 M: 3 D: 3