ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ →← ДОГОВІР ПРО КЛІРИНГ І РОЗРАХУНКИ ЗА УГОДАМИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.112453113 M: 3 D: 3