ГУДВІЛ

нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість Г. не підлягає амортизації та не враховується у визначенні валових витрат платника податку. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА →← ГРОШОВИЙ СУРОГАТ

T: 0.120073866 M: 3 D: 3