ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ

дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ →← ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

T: 0.139515057 M: 3 D: 3