ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До Г. т. належать: • акціонерні товариства, • товариства з обмеженою відповідальністю, • товариства з додатковою відповідальністю, • повні товариства, • командитні товариства. "Про господарські товариства", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ →← ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

T: 0.121786061 M: 3 D: 3