ЄДИНА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ

сукупність мереж зв'язку загального користування, відомчих та подвійного призначення, які забезпечують задоволення потреб споживачів (підприємств, установ, організацій, населення та інших) у послугах зв'язку. "Про зв'язок", Стаття 1

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України 

ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ →

T: 0.107432046 M: 2 D: 2